HU

SK

 

 

 

Odpadové hospodárstvo

Zber triedených zložiek odpadu 2021

Program odpadového hospodárstva

Oznámenie o úrovni vytriedenia KO

Prečo separovať odpad?

Ako triediť odpad?

Opatrenie zavedené na podporu predchádzania vzniku odpadu na území obce Somotor

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

Harmonogram vývozu 1100 l kontajnerov