Obec

Samospráva

Všeobecne záväzné nariadenia

Zmluvy, faktúry, objednávky

Výpis uznesení zo zasadnutí OZ

Obecný úrad

Školstvo

Cirkev

Šport

Kultúra

Služby

História

Fotogaléria

Zaujímavosti

Iné dôležité kontakty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK

HU

 

 

 

 

 

 

Výpisy zo zasadnutí:

Z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 17.5.2011

Z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Somotore dňa 30.5.2011

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 8.7.2011 so začiatkom od 17.00hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 8.7.2011 so začiatkom od 18.00hod.

Z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 21.7.2011

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 10.8.2011 so začiatkom od 17.00hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 6.9.2011 so začiatkom od 18.00hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 5.10.2011 so začiatkom od 17.00hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 7.12.2011 so začiatkom od 18.00hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 28.12.2011 so začiatkom od 17.00hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 30.1.2012 so začiatkom od 17.00hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 21.3.2012 so začiatkom od 17.00hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 28.3.2012 so začiatkom od 17.00hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 11.5.2012 so začiatkom od 17.00hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 6.6.2012so začiatkom od 18.00hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 11.7.2012 so začiatkom od 18.00hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 8.8.2012 so začiatkom od 18.00hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 21.9.2012 so začiatkom o 18.00 hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 30.11.2012 so začiatkom od 16.00hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 14.12.2012 so začiatkom od 15.00hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 7.2.2013 so začiatkom od 16.00 hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 19.3.2013 so začiatkom od 16.00 hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 12.4.2013 so začiatkom od 16.00 hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 22.05.2013 so začiatkom od 16:00 hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 1.7.2013 so začiatkom od 16.00 hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 10.7.2013 so začiatkom od 16.00 hod

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 15.8.2013 so začiatkom od 17.00 hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 10.10.2013 so začiatkom od 16.00 hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 27.11.2013 so začiatkom od 17.00 hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 17.12.2013 so začiatkom od 17.00 hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 31.1.2014 so začiatkom od 17.00 hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 19.3.2014 so začiatkom od 17.00 hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 19.5.2014 so začiatkom od 17.30 hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 30.7.2014 so začiatkom od 17.30 hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 26.8.2014 so začiatkom od 17.00 hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 23.9.2014 so začiatkom od 17.00 hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 22.10.2014 so začiatkom od 17.00 hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 09.12.2014 so začiatkom od 15.00 hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 9.1.2015 so začiatkom od 16.00 hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 19.2.2015 so začiatkom od 16.00 hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 27.2.2015 so začiatkom od 16.00 hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 24.4.2015 so začiatkom od 16.00 hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 11.6.2015 so začiatkom od 17.00 hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 26.6.2015 so začiatkom od 17.00 hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 6.8.2015 so začiatkom od 17.00 hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 9.9.2015 so začiatkom od 17.00 hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 5.11.2015 so začiatkom o 16.00 hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 15.12.2015 so začiatkom o 17.00 hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 10.2.2016 so začiatkom o 16.00 hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 18.4.2016 so začiatkom o 17.00 hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 24.5.2016 so začiatkom o 17.00 hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 16.6.2016 so začiatkom o 17.00 hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 22.7.2016 so začiatkom o 16.00 hod

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 11.8.2016 so začiatkom o 17.00 hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 26.8.2016 so začiatkom o 14.30 hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 26.9.2016 so začiatkom o 16.00 hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 9.11.2016 so začiatkom o 16.30 hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 14.12.2016 so začiatkom o 16.00 hod

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 19.1.2017 so začiatkom o 17.00 hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 23.2.2017 so začiatkom o 17.00 hod.

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 28.3.2017 so začiatkom o 16.30 hod.

Z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 2.5.2017 so začiatkom o 18.00 hod.

Z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 27.6.2017 so začiatkom o 18.00 hod.

Z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 4.7.2017 so začiatkom o 18.00 hod.

Z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 3.8.2017 so začiatkom o 17.00 hod.

Z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 12.9.2017 so začiatkom o 17.00 hod.

Z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 23.11.2017 so začiatkom o 16.00 hod.

Z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 20.12.2017 so začiatkom o 16.00 hod.

Z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 15.2.2018 so začiatkom o 16.00 hod.

Z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 22.3.2018 so začiatkom o 16.00 hod.

Z 34. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 24.4.2018 so začiatkom o 16.00 hod.

Z 35. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 29.5.2018 so začiatkom o 16.00 hod.

Z 36. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 22.6.2018 so začiatkom o 17.00 hod.

Z 37. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 9.7.2018 so začiatkom o 16.00 hod.

Z 38. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 10.8.2018 so začiatkom o 16.00 hod.

Z 39. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 27.9.2018 so začiatkom o 16.30 hod.

Zo 40. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 29.10.2018 so začiatkom o 16.00 hod.

Z Ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 30.11.2018

Z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 19.12.2018 so začiatkom od 16.0 0 hod .

Z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 26.2.2019 so začiatkom od 16.0 0 hod .

Zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 26.3.2019 so začiatkom od 16.0 0 hod .

Z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 26.4.2019 so začiatkom od 16.3 0 hod .

Zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 28.5.2019 so začiatkom od 16.3 0 hod .

Zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 21.6.2019 so začiatkom od 14.0 0 hod .

Z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 9.8.2019 so začiatkom od 16.00 hod.

Z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 30.9.2019 so začiatkom od 16.3 0 hod .

Z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 25.11.2019 so začiatkom od 16.0 0 hod .

Z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 18.12.2019 so začiatkom od 16.0 0 hod .

Z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 28.1.2020 so začiatkom od 16.0 0 hod .

Z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 28.4.2020 so začiatkom od 16.3 0 hod .

Zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 16.6.2020 so začiatkom od 17.00 hod .

Zo 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 31.8.2020 so začiatkom od 17.00 hod .

Zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 5.11.2020 so začiatkom od 16.00 hod.

Zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 17.12.2020 so začiatkom od 16.00 hod.

Z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 14.1.2021 so začiatkom od 16.00 hod.

Z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Somotor konaného dňa 30.3.2021 so začiatkom od 16.00 hod.