HU

SK

 

 

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

 

Informácie pre voliča

Informácie pre voliča - v maďarskom jazyku

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov somosprávy

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

https://www.minv.sk/?volby-oso2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

Výsledky volieb

Výsledky volieb - podľa počtu platných hlasov