HU

SK

 

 

 

Triedený zber odpadov

Kalendár vývozov

Ako a prečo triediť odpad

Súťaže, hry

Čo patrí a nepatrí do triedeného zberu

Oznámenie o úrovi vytriedenia a vyzbieraných množstvách

VZN o nakladaní s KO a DSO