HU

SK

 

 

 

Obchodná verejná súťaž

16.06.2020

Predaj par.č.121/9 v katastrálnom území Somotor

Predaj par.č.121/10 v katastrálnom území Somotor

Priemyselná zóna v katastrálnom území Somotor

Obchodná verejná súťaž - prenájom pozemkov Véč

Obchodná verejná súťaž - prenájom Véč

Obchodná verejná súťaž - predaj par.č. 111/11 v k.ú. Somotor

Obchodná verejná súťaž - predaj par.č. 121/11 v k.ú. Somotor

Obchodná verejná súťaž - predaj par.č. 121/12 v k.ú. Somotor

Obchodná verejná súťaž - predaj par.č. 121/13 v k.ú. Somotor

Obchodná verejná súťaž - predaj par.č. 121/14 v k.ú. Somotor

Obchodná verejná súťaž - predaj par.č. 121/15 v k.ú. Somotor

Obchodná verejná súťaž - par.č. 121/6

Obchodná verejná súťaž - par.č. 121/7

Obchodná verejná súťaž - par.č. 121/8

Obchodná verejná súťaž - 121/20

Obchodná verejná súťaž - 121/21

Návrh do Obchodnej verejnej súťaže - par.č. 121/21