HU

SK

 

 

 

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021

Základné informácie

Prvé plne elektronické sčítanie

Informačný leták SODB

Informácie SODB

SODB kontaktne miesta

Tlačová správa - posun asistovaného sčítania

Aké prínosy má sčítanie

Kedy bude sčítanie

Ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania

Ne váljunk hamis népszámlálási asszisztensek áldozatává