HU

SK

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

 

Zmluvy

Zmuva o poskytnutí dotácie Zmluvné strany: Obec Somotor - Telovýchovná jednota Somotor

Zmluva o výpožičke Zmluvné strany: obec Somotor - telovýchovná jednota Somotor

Zmluva o poskitnutí služby

Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác