SK

HU

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

 

Zaujímavosti

 

Stránka, na ktorej sa práve nachádzate, Vám poslúži k tomu, aby ste objektívne vedeli posúdiť hospodárenie obce Somotor. Všetky faktúry a zmluvy z roku 2011 sa nachádzajú na stránke http://www.rzof.sk/somotor. Na porovnanie budeme postupne zverejňovať faktúry aj ďalšie zaujímavé dokumenty z predchádzajúcich rokov.

Stravné lístky

Celková hodnota a počet stravných lístkov zakúpených v roku 2008

 

Január 2008 16 000 Sk/531,10 EUR 200 ks
Január 2008 16 000 Sk/531,10 EUR 200 ks
Február 2008 16 000 Sk/531,10 EUR 200 ks
Marec 2008 16 000 Sk/531,10 EUR 200 ks
Apríl 2008 16 000 Sk/531,10 EUR 200 ks
Jún 2008 16 000 Sk/531,10 EUR 200 ks
Júl 2008 16 000 Sk/531,10 EUR 200 ks
September 2008 16 000 Sk/531,10 EUR 200 ks
Október 2008 16 000 Sk/531,10 EUR 200 ks

 

Spolu 2008: 144 000 Sk/ 4779,90 EUR    -   1800 ks

Dôkazy:

Celková hodnota a počet stravných lístkov zakúpených v roku 2011

 

Február 2011  132,72 EUR/ 3998,30 Sk 40 ks
Júl 2011 319,92 EUR/ 9637,90 Sk 100 ks
August 2011 918,31 EUR/ 27665 Sk 292 ks
December 20011 131,78 EUR/ 3970 Sk 40 ks

 

Spolu 2011: 1502,73 EUR/45 271,20 Sk     -   472 ks

Dôkazy:

Zaujímavá pôžička

Porovnanie telefónnych faktúr Orange 2008 a Orange 2011