HU

SK

 

 

 

 Cirkev

 

Gréckokatolícka cirkev

Ján Kosztura          mobil: 0917 658 735 /Somotor, Véč/

 

Rímskokatolícka cirkev

Tibor Seman / Somotor, Véč/  0907 315 547

Roland Böőr, mobil: 0917 350 236, 056 639 1507

/Somotor, Véč, Nová Vieska pri Bodrogu/

 

 

Reformovaná cirkev

Silvia Dócsová, mobil: 0902 188 366, 056 639 7365

/Somotor, Véč, Nová Vieska pri Bodrogu/