HU

SK

 

 

 

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Informácie pre voliča

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Európskehoparlamentu

Tájékoztatás a választópolgárok részére

Zverejnenie emailovej adresy - hlasovací preukaz