SK

HU

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

 

Registrácia chovu ošípaných

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Postup registrácie chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Predaj ošípanej na domácu spotrebu