HU

SK

 

 

 

 

Voľby do NR SR 2023

https://www.minv.sk/?volby-nrsr

Rozhodnutie

Informácie pre voliča

Tájékoztató a választópolgár részére

utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do Národnej rady Slovenskej republikyv roku 2023

emailová adresa - delegovanie do okrskovej komisie

emailová adresa - vydanie hlasovacieho preukazu