HU

SK

 

 

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiről

Určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

Menovanie zapisovateľa

Emailova adresa - delegačky

Počet obyvateľov

Volebné okrsky

Rozsah výkonu funkcie starostu obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ v Somotore

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Somotor