HU

SK

 

 

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiről

Utvorenie volebných okrskov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Košického samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov